Rekisteriseloste

Asiakkuus- ja yhteistyökumppanit- tietosuojaseloste

 

1.Rekisterinpitäjä

Sähköneliö Oy (y-tunnus: 0781246-6), Askonkatu 13, 15100 Lahti, puh. 010 2350 900, www.sahkonelio.fi

 

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tarja Sainio, Sähköneliö Oy, Askonkatu 13, 15100 Lahti, puh, 010 2350 900, etunimi.sukunimi@sahkonelio.fi

 

3.Rekisterin nimi

Sähköneliön Oy:n asiakkuus- ja yhteistyökumppanirekisteri

 

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Luoda, ylläpitää ja kehittää asiakkuus-ja yhteistyökumppanisuhteita ja seurata toimintaamme nykyisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

 

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelin).

 

6.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, eikä rekisterissä käytetä säännönmukaisia tietolähteitä.

 

7. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Henkilötietoja käsittelevät vain Sähköneliö Oy:n työntekijät, joilla on työtehtävien perusteella tarve tietojen käyttämiseen.

 

8.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoa ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan ja yhteistyökumppanin suostumusta.

 

9.Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10.Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitusta tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

Digitaalisesti tallennetut tiedot: Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja asiakkuus-ja yhteistyökumppanirekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelman avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla.

 

11.Tarkastusoikeus

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.


BestSes

www.bestses.fi

ESP

www.espoy.fi

Pertunmaan LVI-asennus Oy

pertunmaanlvi.fi/

Copyright Sähköneliö Oy 2020. Suunnittelu ja toteutus DevNet Oy